Anna puoluesihteeriksi!

Vaalit tulee – olen valmis ja haluan, että puoluekin on! Suomessa on lähes joka vuosi vaalit ja seuraavat heti huhtikuussa. Olen ollut tekemässä erilaisia poliittisia vaikuttamiskampanjoita opiskeluajoista lähtien, ja yhteinen päämäärätietoinen tekeminen motivoi minua edelleen. Eduskuntavaaleissa onnistuminen on puolueen näkökulmasta ratkaisevaa, sillä vaalituloksen pohjalta jaetaan ne resurssit, joilla edistämme tavoitteitamme tulevalla kaudella. 

Vahvuuteni on, että tunnen puolueen läpikotaisin, otan asiat nopeasti haltuun ja minulla on vahvat verkostot. Seuraan työni kautta jo nyt läheltä puolueen valmistautumista vaaleihin. Esihenkilönä saamani palautteen mukaan olen innostava ja muiden näkökulmat huomioiva päättäväinen johtaja. Puoluesihteerinä haluan puhaltaa intoa ja meininkiä kampanjaan, varmistaa tekemisen oikea-aikaisuuden ja sen, että kampanjaviestintään on tarpeeksi tekijöitä. Me voimme yhdessä tehdä voittavan kampanjan! 

JÄSENET: Puolue – palvelutiski vai paikka jossa tehdään yhdessä?

Minulle puolue ei ole palvelutoimisto, jolle tehdään tilauksia, jotka joku muu toteuttaa. Puolue olemme me: täällä jokaisen meistä on saatava tehdä ja osallistua omannäköisellään tavalla. Haluan, että vasemmistoliitossa on jokaiselle tilaa sanoa mielipiteensä ja että kuuntelemme toisiamme kunnioittavasti. Syrjintään ja häirintään on puolueessa nollatoleranssi. Yhteisenä tavoitteena täytyy olla, että joukkoomme liittyy yhä uusia kannattajia ja tekijöitä niin, että satunnainen toiminta saadaan kanavoitua sitoutuneemmaksi osallistumiseksi. Haluan nähdä puolueen, jossa uusien ideoiden toteuttaminen on nykyistä helpompaa ja jokainen löytää oman tapansa toimia vasemmistoliitossa.  Puolue on vahva silloin, kun poliittiset tavoitteet ja perustelut ovat yhdessä mietittyjä, ja pystymme levittämään sanomamme tehokkaasti Suomen jokaiseen kolkkaan. Olemme ylpeitä liikkeestämme: osaamme pyytää uusia ihmisiä mukaan! On monta tapaa olla vasemmistolainen.

 • Kutsutaan uusia ihmisiä mukaan! Konseptoidaan uusien jäsenten ilta niin, että se on helppo toteuttaa jokaisessa yhdistyksessä ja luodaan koko puolueen laajuiset käytännöt uusien jäsenten osallistamiseen. Pidetään uusiin jäseniin yhteyttä säännöllisesti ja varmistetaan, että puolueyhdistysten puheenjohtajat kutsuvat uudet jäsenet mukaan.
 • Tuetaan jokaisen jäsenen rohkeutta ja osaamista kutsua muita mukaan. Valmistellaan yhdessä jäsenille tukimateriaali tätä tarkoitusta varten.
 • Tunnistetaan erilaiset polut tukijaksi, ja asetetaan tavoitteeksi kannattajien ja sitoutuneiden toimijoiden määrän kasvaminen johdonmukaisesti, niin että toimintaan osallistumisen intensiteetti kasvaa.
 • Ruokitaan innostusta tehdä omannäköistä toimintaa! Mahdollistetaan uusien ideoiden toteuttaminen ja luodaan uusia tapoja toimia puolueessa, jotta onnistumme kasvattamaan aktiivisten jäsenten määrää.
 • KSL:n kanssa on tehty hyvää yhteistyötä sen eteen, että saamme uusia ihmisiä toimimaan ja pidetään myös vanhat mukana. Jatketaan tätä työtä ja kehitetään sitä edelleen.
 • Toteutetaan koko puolueorganisaation (paikallistaso, piirit, puoluehallitus, puoluetoimisto) kattava yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutus tavoitteena, että puolue olisi turvallisempi tila kaikille ja että jokainen osaa puuttua epäasialliseen käytökseen. Määritellään selkeä ja kaikkien tiedossa oleva prosessi häirintätapausten käsittelyyn.
 • Demokratisoidaan ohjelmatyö: otetaan jäsenet ja kannattajat mukaan ohjelmatyöhön nykyistä suunnitelmallisemmin, ja tehdään puolueen ohjelmatyöstä laajasti osallistavaa. Kuullaan kantoja säännöllisten ja ripeiden jäsen- ja kannattajakyselyiden kautta.
 • Luodaan puolueelle vuosittainen foorumi kohtaamiselle ja ohjelmatyötä ruokkivalle poliittiselle keskustelulle.
 • Vaikuttavan puoluetoiminnan ja voittavien vaalikampanjoiden mahdollistamiseksi kartoitetaan yksityisvarainhankinnan mahdollisuudet ja tehostetaan varainhankintatoimia. Selvitetään vaalien aikana aktivoituneiden lahjoittajien profiilit ja sitoutetaan heidät myös vaalien jälkeen.

JOHTAMINEN: Pomo vai poliitikko? Puoluesihteeri henkilöstön johtajana

Puoluetoimiston ja piirien työntekijät mahdollistavat vaikuttavan politiikan tekemisen niin paikallistasolla kuin kansallisestikin. He ovat keskeisessä osassa vaalien tekemisessä ja työskentelevät liikkeen kasvattamiseksi. Nykyaikainen, vaaleja voittava puolue tarvitsee puolueorganisaation johtoon tekijän, joka kykenee keskittymään täysipainoisesti puolueen työntekijöiden johtamiseen ja heidän hyvinvointinsa varmistamiseen. Sitä ei tee kukaan muu. Näissä hommissa ollaan kutsumuksesta ja rakkaudesta lajiin. Silloin on tärkeää, että järjestötyöhön ja vaikuttamiseen liittyvät prosessit ovat selkeitä ja ennakoituja. Puoluesihteerin tehtävänä on varmistaa, että henkilöstön vaihtuessa jatkuvuus toteutuu ja että hiljainen tieto saadaan mahdollisimman hyvin talteen ja siirrettyä eteenpäin uusille tekijöille. Työssä jaksaminen ja hyvinvointi on edellytys sille, että työntekijämme voivat onnistua työssään ja ovat sitoutuneita työhönsä. Ajattelen, että esihenkilön tehtävänä on tukea priorisoinneissa ja työn rajaamisessa. Puoluesihteerin pitää olla kartalla koko paketista: mitä piireissä, puoluetoimistolla, eduskuntaryhmässä, ministeriryhmässä, liitoissa ja SAK:ssa, Vasemmistonaisissa sekä Vasemmistonuorissa ja muissa sidosryhmissä tapahtuu. Hänen on kyettävä kanavoimaan laajan liikkeen toimintaa kohti yhteistä polkua, kasvua ja vaalivoittoja. Puoluesihteeri vastaa osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä, joten verkostoja on vahvistettava suunnitelmallisesti. Vaalit rytmittävät puoleen toimintaa ja määrittävät käytössämme olevat resurssit, siis sen voiman jolla yhteisiä tavoitteitamme edistämme vaalien välillä. Puoluesihteerin tehtävänä on varmistaa, että asiat tapahtuvat oikea-aikaisesti, jotta jokainen puolueen jäsen voi tehdä parhaansa tulevien vaalivoittojen eteen.

 • Aikataulutetaan keskeiset prosessit, esimerkiksi ohjelmatyö ja vaalien toteuttaminen. Näin varmistamme, että piirit ja puolueyhdistykset voivat toimia mahdollisimman kitkattomasti ohjelmatyön ja vaalikampanjoiden tekijöinä.
 • Kuullaan henkilöstön kehittämistarpeet ja -toiveet. Rakennetaan henkilöstölle mahdollisuus täydentää osaamistaan ja kouluttautua suunnitelmallisesti työssään. Näin lisäämme henkilöstön pysyvyyttä ja työssä jaksamista.
 • Varmistetaan henkilöstön selkeät työnkuvat. Toiminnasta tulee vaikuttavampaa kun jokainen tietää selkeästi sekä oman että työkavereidensa työnkuvat ja -vastuut.
 • Vahvistetaan työssä jaksamista sekä työhyvinvointia. Se on edellytys työhön sitoutumiselle ja työn menestyksekkäälle hoitamiselle. Yhtenä keinona toteutetaan esimerkiksi säännöllisiä työhyvinvointikyselyitä, joiden pohjalta tehdään kehittämistoimia. 
 • Henkilöstön vaihdoksissa varmistetaan hiljaisen tiedon siirtyminen sekä kunnollinen perehdytys. Lähteville työntekijöille pidetään exit-keskustelu, sillä se on erinomainen paikka saada kehittämisideoita.
 • Puoluesihteeri pitää säännöllisesti yhteyttä ammattiyhdistysliikkeeseen, muihin sidosryhmiin ja muiden puolueiden toimijoihin.