Lisää yhdenvertaisuuden sateenkaaria Turkuun!

Aloitteeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2021

Turun kaupunki toimi hienosti 8.6.2021 ottaessaan käyttöön ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina sateenkaariväreihin maalatun suojatien. 

Sateenkaarisuojatiellä haluttiin viestiä ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukea seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuudelle. 

Jatka artikkeliin ”Lisää yhdenvertaisuuden sateenkaaria Turkuun!”

Aloite: Ystävyyskaupungit edistämään vähemmistöjen oikeuksia!

Aloitteeni kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä (IDAHOT) 17.5.2021 kaupunginvaltuustossa Turun kaupungilla on kattava kolmentoista ystävyyskaupungin verkosto Euroopassa. Ystävyyskaupunkisuhteet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön eri toimialoilla. Lisäksi ystävyyskaupunkitoiminta mahdollistaa hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vertailun sekä edistää eri asteen oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kansainvälistymistä.  Turun ystävyyskaupungit 1946 Bergen (Norja), Göteborg (Ruotsi), Århus (Tanska)1953 Pietari (Venäjä)1958 Gdansk (Puola), Constanza (Romania), Rostock (Saksa)1963 Varna (Bulgaria)1967 Köln (Saksa)1971 Szeged (Unkari)1976 … Jatka artikkeliin Aloite: Ystävyyskaupungit edistämään vähemmistöjen oikeuksia!

Aloite: Humaliston silta saavutettavaksi!

Aloitteeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.5.2021 Samaan aikaan kun ikuisuusprojekti Logomon silta nielee rahaa, monet turkulaiset käyttävät Rautatieaseman vieressä olevaa Humalistonsiltaa. Silta on hyödyllinen reitti keskustaan Kähärin ja Pohjolan suunnasta. Valitettavasti se ei kuitenkaan palvele kaikki kulkijoita tasa-arvoisesti. Sillalla on luiskat, joita pitkin sillan voi ylittää esimerkiksi polkupyörän kanssa. Kuitenkin nousut ovat niin jyrkät, että kaikki eivät pysty käyttämään luiskia esimerkiksi lastenrattaiden tai polkupyörien kanssa. Sadesäällä luiskat … Jatka artikkeliin Aloite: Humaliston silta saavutettavaksi!

Valtuustoaloite: Aurataan Turun kadut feministisesti

Jätin valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2021

Tilastojen mukaan naiset kävelevät, pyöräilevät ja käyttävät joukkoliikennettä miehiä enemmän. Miehet puolestaan autoilevat naisia enemmän.

Katujen liukkaudesta johtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu kolme kertaa enemmän jalankulkijoita kuin autoilijoita. Naiset loukkaantuvat näissä liukastumisissa miehiä useammin. (lähde: Kuntaliitto) Jatka artikkeliin ”Valtuustoaloite: Aurataan Turun kadut feministisesti”

Valtuustoaloite: Hankinnoilla työllistäminen vaihtoehdoksi

Jätin kaupunginvaltuustossa 15.2.2021 valtuustoaloitteen

Turku käyttää suuren osan budjetistaan hankintoihin. 

Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa on yhtenä teemana sosiaalinen kestävyys ja tavoitteena hankinnoilla työllistäminen.

Hankinnoilla työllistäminen tarkoittaa, että julkinen hankkija liittää tarjouspyyntöönsä tai hankintasopimukseensa työllistämistä koskevan ehdon. Työllistämisehdossa edellytetään, että valittu sopimuskumppani työllistää sopimuskauden aikana vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai osatyökykyisiä. Jatka artikkeliin ”Valtuustoaloite: Hankinnoilla työllistäminen vaihtoehdoksi”

Valtuustoaloite polkupyörien kuljettamisen helpottamisesta Fölin busseissa

Kaupunginvaltuutettu Anna Mäkipää (vas.) ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että Föli-busseissa kokeiltaisiin polkupyörien kuljettamiseen tarkoitettuja telineitä. 

Hän esittää, että käynnistetään kokeilu, jossa Föli-busseihin lisätään pyörätelineet polkupyörien kuljettamista varten. Samalla kokeiltaisiin huokeaa pyörälipun hintaa. Jatka artikkeliin ”Valtuustoaloite polkupyörien kuljettamisen helpottamisesta Fölin busseissa”

Valtuustoaloite valtuuston kokousten simultaanitulkkaamisesta viittomakielelle ja tekstittämisestä

Valtuustoaloitteeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020

Me allekirjoittaneet esitämme valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen, että Turun  kaupunginvaltuuston kokoukset jatkossa tulkataan simultaanisesti viittomakielelle ja/tai tekstitetään saavutettavuuden takaamiseksi.

Esitämme myös, että kokousten selkeään akustiikkaan ja hälyttömyyteen myös muutoin kiinnitetään paremmin huomiota ja valtuutettuja opastetaan huomioimaan kuulovammaisten osallisuus näissä tilanteissa. Jatka artikkeliin ”Valtuustoaloite valtuuston kokousten simultaanitulkkaamisesta viittomakielelle ja tekstittämisestä”

Aloite lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden parantamiseksi

Aloitteeni Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2020

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tulee olla yhdenvertaisia ja turvallisia ympäristöjä kaikille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kouluissa ja oppilaitoksissa täytyy saada tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta lapsen ja nuoren ikävaiheeseen ja kehitykseen sopivalla tavalla. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa ammattilaisilla ja opettajilla tulee olla riittävästi tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvistä teemoista laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Henkilöstöllä on oltava myös tietotaitoa ja työkaluja ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää sekä puuttua siihen. Jatka artikkeliin ”Aloite lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden parantamiseksi”

Selvityspyyntö: valmiuslain nojalla toteutetut toimet hyvinvointitoimialalla Turussa

Jätin selvityspyynnön 17.6.2020 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa

Koronaepidemiaan varautumisen vuoksi valmiuslain käyttöönoton nojalla sosiaali- ja terveysalalla oli mahdollista toteuttaa poikkeuksellisia henkilöstöä koskevia toimenpiteitä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Jatka artikkeliin ”Selvityspyyntö: valmiuslain nojalla toteutetut toimet hyvinvointitoimialalla Turussa”

Aloite: Arvioidaan koronan vaikutukset turkulaisiin lapsiin ja nuoriin tuen tarpeen selvittämiseksi

Aloitteeni 18.5. kaupunginvaltuuston kokouksessa

Koronan on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään monin tavoin. Koulunkäynti ja opiskelu siirtyi etämuotoiseksi kun koulujen ja oppilaitosten tilat suljettiin. Samaan aikaan jouduttiin tekemään päätöksiä harrastuksiin liittyen. Muutoksilla on ollut vaikutusta myös lasten sosiaalisiin suhteisiin, turvaan ja perushoivaan. Jatka artikkeliin ”Aloite: Arvioidaan koronan vaikutukset turkulaisiin lapsiin ja nuoriin tuen tarpeen selvittämiseksi”