Turun talousarvio: sote yhä tiukemmalla

Puheeni Turun kaupunginvaltuustossa 12.11.2018, kun hyväksyimme kaupungin talousarviota vuodelle 2019

 

Yleisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden taloudesta vuonna 2019

 

Paine sosiaali- ja terveyspalveluissa kasvaa jatkuvasti. Palvelutarve kasvaa väestön ikääntyessä ja samaan aikaan positiivinen rakennemuutos tuo lisää ihmisiä palveluiden piiriin.

Jatka artikkeliin ”Turun talousarvio: sote yhä tiukemmalla”

Valtuuston kyselytunti: vanhuspalvelut & kotihoidon tilanne

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. vanhuspalvelulaki velvoittaa 5. pykälässään, että

 

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.”

Jatka artikkeliin ”Valtuuston kyselytunti: vanhuspalvelut & kotihoidon tilanne”

Valtuusto keskusteli sote-uudistuksesta – Vasemmisto vaati linjaa valinnanvapausmallin tyrmäämiseksi

Kaupunginvaltuusto keskusteli 14.5. kokouksessaan sote-uudistuksen jatkovalmistelusta Turussa. Lisäksi 44 valtuutettua jätti aloitteen, jonka mukaan Turun kaupungin kanta sote- ja maakuntauudistuksen tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi kiireellisenä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että  uudistuksen valmistelua tulee jatkaa siten, että palveluiden laajasta markkinaehtoistamisesta eli ns. valinnanvapausmallista luovutaan ja sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuvat. Tukea tälle ei valtuustosta löytynyt, vaan esitys kaatui äänin 39-21 ja 7 tyhjää.

Jatka artikkeliin ”Valtuusto keskusteli sote-uudistuksesta – Vasemmisto vaati linjaa valinnanvapausmallin tyrmäämiseksi”

Valtuusto päivitti tänään Turun strategian

Valtuustoa puhututti tänään paljon kaupubnginosien eriarvoistuminen. Strategiassa on runsaasti eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseen liittyviä linjauksia, ja toivottavasti ne tulevat konkreettisesti käytäntöön. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti kirjauksia varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen rajaamisen ja subjektiivisen kokoaikaisen päivähoito-oikeuden puolesta, ja vaikka saimmekin vihreiltä tukea, niin voimamme ei silti riittänyt ja hyvät kirjaukset jäivät tekemättä. Lisäksi esitimme kaupungin omien varhaiskasvatusyksikköjen määrän lisäämistä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkatason parantamista, mutta niissä jäimme selvästi vähemmistöön.

 

Alla puheenvuoroni illan strategiakeskustelussa:

Jatka artikkeliin ”Valtuusto päivitti tänään Turun strategian”

Elokuun valtuustossa kaupunginjohtajan valinta-asioita ja teatterin remonttia

Eilen 28.8. kokoontui huhtikuussa valittu uusi kaupunginvaltuusto syyskauden ensimmäiseen kokouksiinsa. Listalla oli muutamia nimityksiä luottamustoimiin, kaupunginjohtajan eroilmoitus ja uuden valitseminen sekä teatterin uuden kustannusarvion hyväksyminnen. Listaa voit tutkia tarkemmin täältä, mutta alla joitakin kommentteja esillä olleista asioista.
Jatka artikkeliin ”Elokuun valtuustossa kaupunginjohtajan valinta-asioita ja teatterin remonttia”

Miksi juuri koulutusleikkaukset ovat tuhoisia?

Puheeni Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirikokouksessa 7.11.2015 Mynämäellä

Eräs tuttu opettaja totesi jossain vaiheessa hyvin: ”Näyttäkää yksinkin ryhmäkokojen kasvattamista puolustava opettaja.” Juu, ei sellaisia paljon ole. Perusopetuksesta leikkaaminen tietää lähes suoraan ryhmäkokojen kasvattamista, koska opettajien palkat ovat se kuluerä joka koulutuksesta isoimpana koituu ja josta siis voi vielä leikata. Jatka artikkeliin ”Miksi juuri koulutusleikkaukset ovat tuhoisia?”

Puheeni vappuna 1.5.2015

Turun vasemmistoliiton vappujuhlassa Vanhalla Suurtorilla

Hyvät toverit, turkulaiset ja muut vapun eli Työväen juhlapäivän viettäjät,

Pari viikkoa sitten käytiin eduskuntavaalit ja tällä hetkellä valmistaudutaan hallituksen muodostamiseen sekä hallitusohjelman kirjoittamiseen. Hallitusohjelma vaikuttaa paljolti siihen, miten maa makaa tulevina vuosina. Vaalien alla käytiin paljon keskustelua talouspolitiikkaan ja työelämään liittyen. Sama keskustelu jatkuu edelleen. Jatka artikkeliin ”Puheeni vappuna 1.5.2015”

Selvityspyyntö nuorten palveluiden tilavuokrauskäytännöistä

Jätin lautakunnan kokouksessa 23.10.2014 selvityspyynnön.

Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön kuuluvat mm. toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Miten Turun kaupungin nuorten palveluiden tilojen vuokraamiskäytännössä toteutuu nuorisolain 7 § Nuorisotyön ja –politiikan kehittäminen ja toteuttaminen?
Jatka artikkeliin ”Selvityspyyntö nuorten palveluiden tilavuokrauskäytännöistä”