Budjettilautakunta: Sosiaalinen luototus etenee

Vasemmiston tavoitteet sote-lautakunnan 20.9. talousarviokäsittelyssä

  • Vanhusten hoitoon ja kuntouttavaan hoitoon (1 milj. eur)
  • Mielenterveys- ja päihdehoidon perustason resurssien lisäämistä, matalan kynnyksen palveluihin sekä kuntouttaviin psykososiaalisiin palveluihin kotiin ja asumisyksiköihin
  • Terveyskeskusmaksujen poistaminen
  • Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto

Jatka artikkeliin ”Budjettilautakunta: Sosiaalinen luototus etenee”

Mainokset

Sateenkaarikoulutusta sote-palveluihin

Jätin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 29.11.2016  aloitteen henkilöstökoulutuksen tarpeen selvittämisestä liittyen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamiseen hyvinvointitoimialan palveluissa.

Aloitteessani esitin, että hyvinvointitoimialalla tulisi selvittää kyselyllä työntekijöiden koulutustarve liittyen sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen.

Sain 16.5.2017 vastauksen aloitteeseeni, ja se näyttää aiheuttaneen konkreettisia toimia, jes! Jatka artikkeliin ”Sateenkaarikoulutusta sote-palveluihin”

Puheeni Turussa vappuna

Hyvät toverit, turkulaiset

Totesin vuosi sitten, että sivistysporvari on kuollut sukupuuttoon. Sama pitää edelleen paikkansa. Myös ammatillinen koulutus on saanut osansa Sipilän hallituksen niin sanotusta uudistamisvimmasta. Ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli hyvinvointivaltiossamme. Se tuottaa ammattilaisia eri aloille ja varmistaa omalta osaltaan sen, että niin meille suomalaisille kuin vientiinkin tarkoitetut palvelut ja tuotteet ovat laadukkaita ja käyttäjälleen hyödyllisiä. Vaikka ammatillinen koulutus tarvitsee päivitystä, sisältyy reformiin kuitenkin monia ongelmia. Jatka artikkeliin ”Puheeni Turussa vappuna”

Miksi turkulaisen kannattaa äänestää?

Näissä vaaleissa valitaan ihmiset päättämään Turun asioista seuraavina 4 vuonna. Päätökset koskevat mm. sitä, kuinka paljon opettajia ja muuta ammattihenkilökuntaa päiväkodeissa, kouluissa, amiksissa ja lukioissa on. Päättäjillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiset edellytykset ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on Turussa toimia. Vaaleissa määritellään myös se, millaiset ihmiset päättävät sosiaali- ja terveyspalveluistamme; onko terveyskeskuksiin ja hammaslääkäriin pitkä vai lyhyt jono, kuinka lähellä lääkäriin pääsee, kuinka paljon meillä on ammattilaisia vanhusten kotihoidossa, millaista tukea päihdeongelmainen saa tai millaiset mahdollisuudet lähisuhdeväkivallan uhrilla on päästä turvataloon tilanteen niin vaatiessa. Jatka artikkeliin ”Miksi turkulaisen kannattaa äänestää?”

Miksi koulutuksesta ei kannata leikata?

Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä, sillä koulutusleikkaukset vaikuttavat paitsi yksilöiden menestymiseen, myös suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän virkeyteen. Maan hallituksen tekemät leikkaukset tuntuvat kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Laadukas koulutusjärjestelmämme on keskeinen osa hyvinvointivaltiota, ja siitä ei missään tapauksessa pitäisi leikata – sen sijaan koulutukseen ja varhaiskasvatukseen on panostettava ja sitä on vaalittava.

Jatka artikkeliin ”Miksi koulutuksesta ei kannata leikata?”

It-asiat ovat kuntapolitiikkaa!

Kuluneella kaudella myös Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt it-ohjelmistohankintoja kokouksissaan. Hankinnat ja panostukset ovat usein euromääriltään suuria, ja siksi onkin tärkeää pystyä ennakoimaan, millaisiin kuluihin tulevaisuudessa ollaan sitoutumassa. Useinkaan eivät it-asiat ole herättäneet kokouksissa keskustelua, vaan ne on naputeltu läpi ilman sen kummempia puheenvuoroja. Turussa it-asiat ovat olleet vähän sivussa poliittisesta keskustelusta, ja ilmassa on ollut ajatus siitä, että se olisi jostain syystä asia, joka on epäpoliittinen ja jota ei ole tarpeen “alistaa” poliittiselle päätöksenteolle.

Olen kuitenkin täysin päinvastaista mieltä. Kun it-kysymyksistä tehdään politiikkaa, voidaan varmistaa, että hankinnat ovat kuntalaisten edun mukaisia. Kuntapoliitikkojen tehtävänä on varmistaa, että kaikki oleelliset näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Jatka artikkeliin ”It-asiat ovat kuntapolitiikkaa!”