Eurovaaliteemat

  • Tehdään arjen rauhantyötä panostamalla ihmisoikeuksiin, ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon.
  • Vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia muuttuneessa työelämässä. Turvataan liikkuvan työvoiman yhdenvertaiset työehdot.
  • Vastataan ilmastonmuutokseen osaamisella.

 

Annan keinot kohti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa

  • Vahvistetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä mielipiteen- ja järjestäytymisvapautta. Torjutaan rasismia ja vihapuhetta.
  • Päivitetään eurooppalaista työsuojelun säännöstöä. Huomioidaan digitalisoitumisen vaikutukset ja stressi aiempaa paremmin kuormitustekijöinä. Vahvistetaan pätkä- ja silpputyöläisten oikeuksia.
  • Varmistetaan, että liikkuvan työvoiman yhtäläiset oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Annetaan ammattiliitoille joukkokanneoikeus.
  • Varmistetaan jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua.
  • Suomalaisen osaamisen avulla meillä on mahdollisuus olla edelläkävijä ilmastotoimissa. Siten luodaan Eurooppaan uusia työpaikkoja ja vahvistetaan taloutta sekä viennin mahdollisuuksia.