Kuntavaalit 2012

Näillä teemoilla kampanjoin vuoden 2012 kuntavaaleissa.

Koulusta yhtäläiset lähtökohdat elämään – Koulujen eriarvoistuminen on pysäytettävä. Elinvoimaiset koulut ovat satsaus tulevaisuuteen.

Turusta potentiaalin koti – Kaupungin on nähtävä nuoret ja opiskelijat tulevaisuuden voimavarana. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa.

Välit selviksi ympäristön kanssa – Päätökset on tehtävä ympäristönäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on oltava päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.

Tavoitteita ja keinoja teemoihin liittyen:

Koulusta yhtäläiset lähtökohdat elämään
Turusta potentiaalin koti

Allekirjoitan myös Setan kuntavaalitavoitteet ja Vasemmistonuorten kuntavaaliteesit.