Osaaminen esiin!

Ammatillisen koulutuksen laatuun panostetaan ja jokaiselle hankitaan toisen asteen opiskelupaikka. Kaupungin on nähtävä nuoret ja opiskelijat tulevaisuuden voimavarana.

Tulevaisuuden kuva Turusta:

Turussa asuu paljon nuoria. Monet heistä ovat syntyneet ja kasvaneet täällä. Osa on muuttanut tänne syystä tai toisesta. Turku on nuorten kaupunki: Täällä on monipuoliset opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet. Nuorille tarjotaan riittävästi ohjausta ja siksi turkulaisnuoret löytävät itselleen mielekästä koulutusta tai työtä. Kirjastopalvelut ja muut harrastusmahdollisuudet ovat helposti saavutettavissa. Kulkeminen eripuolille ja eripuolilla kaupunkia on helppoa. Turku on kaupunki, jonne nuoret tuntevat kuuluvansa.

Turku on opiskelijakaupunki, jonka ei kannata hukata täällä asuvia opiskelijoita valmistumisen jälkeen. Turusta meneillään oleva aivovuoto pysäytetään varmistamalla, että myös korkeakoulutetuilla on mahdollisuus jäädä valmistumisensa jälkeen tänne töihin. Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja ja opinnäytetoimeksiantoja suunnitelmallisesti eri toiminnoissaan.

Kun kaupungin palveluissa on riittävästi tekijöitä ja ne toimivat hyvin, kasvaa Turun maine myös hyvänä työnantajana ja tänne syntyy vetovoimaa – ja sitä kautta osaajia ja työpaikkoja alkaa kerääntyä Turkuun. Myös hyvin toimivat palvelut pitävät opiskelijat, yrittäjät, teollisuuden ja yhteiskunnalliset toimijat Turussa. Aloitteleville pienyrittäjille ja free lancereille tarjotaan neuvontaa.


Näillä keinoilla päästään kohti tavoitetta:

  • Reformissa olevan ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrä ja laatu pidetään sellaisena, että hyvä oppiminen varmistuu. Opiskelijahuollon piiriin pääsevät kaikki sitä tarvitsevat opiskelijat.
  • Nuorten maahanmuuttajien kotouttamiseen kiinnitetään erityishuomiota varmistamalla kunnollinen kotimaisten kielten opetustarjonta sekä riittävä ohjaus nuorelle ja hänen perheelleen.
  • Turussa tulee olla nollatoleranssi syrjinnälle kaikessa toiminnassa ja Turun on julistauduttava syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
  • Oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin huomioiminen. Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan erilaisia oppijoita ja identiteettejä.
  • Taidetta, kulttuuria ja liikuntaa tulee voida harrastaa asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä, sukupuolesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Julkiset tilat tulee saattaa kansalaisten käyttöön maksutta. Taidetta ja kulttuuria pitää viedä entistä enemmän lähipalveluiksi sinne, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat, myös lähiöihin.
  • Kupittaan kampusaluetta kehitetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi niin, että se palvelee alueen korkeakouluyhteisöä helpottaen korkeakoulujen yhteistyötä.
  • Kaupungin päätöksenteossa huomioidaan ympäristönäkökulmat. Tavoitteena on oltava päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.