Talousarvio 2022: Budjettiprosessi oli harjoittelua

Siirtyneiden kuntavaalien vuoksi uusi valtuusto pääsi aloittamaan kautensa vasta elokuussa ja lautakunnat sen jälkeen. Vaalien siirto heijastui siihen, että ainakin kasvatus- ja opetuslautakunta joutui käsittelemään erittäin kovalla kiireellä talousarvioesitystä. Hallinnonalan numeropuoli oli monelle luottamustoimijalle vielä uusi ja tietoa otettiin haltuun kovalla kiireellä. 

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen kohdistuu useampia talousarviokirjauksia, joiden merkitys on suuri.

Jatka artikkeliin ”Talousarvio 2022: Budjettiprosessi oli harjoittelua”

Aloite Hämähäkkitontin kehittämisestä kaupunkilaisten yhteisenä viheralueena

Teimme valtuutettu Niina Ratilaisen (vihr.) valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustossa 18.10.2021

Turun keskusta kehittyy Aurajokirannassa kulttuurirannaksi, mutta rakentamisen edetessä on varmistettava, että rantaan jää tilaa luonnolle ja kaikkien kaupunkilaisten oleskeluun.

Hämähäkkitontille on visioitu monia käyttötarkoituksia, mutta sitä on 1970-luvulta lähtien käytetty lähinnä pysäköintialueena. Tonttia on mahdollista kehittää kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi viihtyisä ja urbaani kaupunkipuisto leikkipuistoineen.

Jatka artikkeliin ”Aloite Hämähäkkitontin kehittämisestä kaupunkilaisten yhteisenä viheralueena”

Konserttitalon sijainti: rutto vai kolera?

Puheeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.10.2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Uuden konserttitalon valmisteluun liittyvää prosessia sekä tonttivaihtoehtoja on jo kritisoitu kosolti tässä kokouksessa. Haluan kuitenkin kysyä yhden kysymyksen. Näitä suunnitelmia on valmisteltu 1,5 vuotta, joten millä logiikalla – jos nyt palattaisiin lähtöpisteeseen – olisimme valmiita vuonna 2025?

Koska Hämähäkkitontti on sijantina Itsenäisyydenaukiota haastavampi, ei ole mitenkään itsestäänselvää, että vastaavat 1,5 vuotta suunnittelua riittäisi.

Jatka artikkeliin ”Konserttitalon sijainti: rutto vai kolera?”

Aloite varhaiskavatuksen epäkohtiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden toteutumisesta

Aloitteeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.10.2021

Varhaiskasvatuslakiin tuli 1.8.2021 muutos, jonka mukaan henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta.

Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on, että varhaiskasvatuksen henkilöstö voi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmoittaa epäkohdista, ja että ne voitaisiin korjata ajoissa. Ilmoituksen tekijän asema on turvattu laissa, eikä häntä ei saa kohdella epäasiallisesti ilmoituksen tekemisen vuoksi.

Jatka artikkeliin ”Aloite varhaiskavatuksen epäkohtiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden toteutumisesta”

Ajatuksia uudesta konserttitalosta

Olen suhtautunut hyvin skeptisesti konserttitalon rakentamiseen Turkuun Itsenäisyydenaukiolle. Se on niitä harvoja vihreitä kohtia jokirannassa, eikä sitä soisi rakennettavan. Meillä on kuitenkin nykyisen konserttitalon huonosta kunnosta johtuva aikapaine niskassamme. Päätös orkesterin uusista tiloista täytyy saada pian. Valtuutettuna olen perehtynyt uutta konserttitaloa koskevan hankkeen asiakirjoihin ja toivon hankkeen huomenna kaupunginvaltuustossa etenevän.

Jatka artikkeliin ”Ajatuksia uudesta konserttitalosta”

Lisää yhdenvertaisuuden sateenkaaria Turkuun!

Aloitteeni kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2021

Turun kaupunki toimi hienosti 8.6.2021 ottaessaan käyttöön ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina sateenkaariväreihin maalatun suojatien. 

Sateenkaarisuojatiellä haluttiin viestiä ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa sekä tukea seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuudelle. 

Jatka artikkeliin ”Lisää yhdenvertaisuuden sateenkaaria Turkuun!”

Tehdään yhdessä Turusta kiva paikka kaikille, ei harvoille!

Tänään on se päivä, jolloin valitaan uudet ihmiset päättämään asioistamme seuraavaksi neljäksi vuodeksi. On sanottu, että kuntavaalit ovat ne tärkeimmät, koska kunnissa tehdään eniten ihmisten arkeen vaikuttavia päätöksiä. Näissä vaaleissa kyse on siis esimerkiksi siitä, millaiset ryhmäkoot lähikoulussa on, millaista oppimisen tukea lapset ja nuoret saavat, miten mummoista pidetään huolta, mistä ja miten usein bussit kulkevat ja onko meillä kattavat pyörätiet. Olen ehdolla, koska haluan, … Jatka artikkeliin Tehdään yhdessä Turusta kiva paikka kaikille, ei harvoille!

Lastensuojelun resurssit kuntoon!

Turun sanomat uutisoi 31.5. Turun lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden tilanteesta. Palkat ovat sekä Varsinais-Suomessa että kymmenen isoimman kaupungin kesken vertailtuna häntäpäässä. Työ on erittäin vaativaa ja vastuullista. Lastensuojelussa henkilöstöä kuormittaa työn vaativuus, työssäjaksamisen haasteet ja se, että henkilöstön vaihtuvuus on suurta.

Jatka artikkeliin ”Lastensuojelun resurssit kuntoon!”

Liikennepolitiikkaa ja duunarien asiaa

Tässä on Veikko. Veikko Kivistö on mun tuttuni tästä Pohjolasta naapurustosta. Ollaan tutustuttu lähikuppilassamme Semaforissa jo jonkun aikaa sitten. Kun alettiin jutella, niin aika pian huomattiin jakavamme paljon yhteisiä näkemyksiä maailmasta, Turusta ja politiikasta. Me molemmat ollaan hiukan puheliaita, joten asiat tulee aika nopeasti selvitettyä perin pohjin. Aina kun törmätään, alkaa välittömästi keskustelu politiikasta. 

Jatka artikkeliin ”Liikennepolitiikkaa ja duunarien asiaa”