Palvelut kuntoon!

Turkulaisten on päästävä hoitoon jonottamatta ja maksutta. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille.

Tulevaisuuden kuva Turusta:
Turun sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat hyvin ja niihin pääsee sujuvasti silloin, kun sille on tarvetta. Lähipalveluita on tarjolla eri puolilla kaupunkia, ja ne on helposti saavutettavissa. Ennalta ehkäisevällä sosiaalityöllä ja perheiden tukemiseksi tehtävällä työllä varmistetaan ajoissa, että jokainen turkulainen saa riittävästi tukea arkeensa. Myös yksinhuoltajat saavat tukea vanhemmuuteensa. Sateenkaari-ihmiset huomioidaan sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja henkilöstölle järjestetään tarvittavaa koulutusta ihmisten kohtaamiseen. Jokaiselle ikääntyvälle varmistetaan ihmisarvoinen vanheneminen.

Kun palveluihin pääsee ajallaan ja myös ennaltaehkäisevät palvelut toimivat, säästyy monta euroa kalliimmasta erikoissairaanhoidosta. Kaupunki tuottaa palvelunsa itse, jotta turkulaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa palveluiden toimivuuteen ja laatuun. Hyvät palvelut tarkoittavat toimivaa kaupunkia, jossa on hyvä olla, elää ja harjoittaa elinkeinoa.

Turun kaupungin tulee olla hyvä työnantaja: Sosiaali- ja terveydenhuollon työskentelyolosuhteisiin panostetaan niin, että työpaikoilla on oikea määrä ammattilaisia tehtävien hoitamiseksi, välineet, laitteet ja työympäristö ovat asianmukaisia, tarpeelliseen täydennyskoulutukseen pääsee ja johtaminen on osaavaa. Kaupunki on saavuttanut mittavat säästöt hankkiessaan avoimeen koodiin pohjautuvat ja hyvin toimivat it-ohjelmistot.

Näillä keinoilla päästään kohti tavoitetta:

  • Sosiaali- ja terveyspalveluihin budjetoidaan riittävästi rahaa yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi kaikille. Joustava ja nopea pääsy peruspalveluihin säästää kalliimman erikoishoidon kustannuksia.
  • Perheiden on mahdollista saada tukea arkeensa. Lapsiperheille suunnattuja kotihoidon palveluita tulee olla saatavilla sosiaalihuoltolain mukaisesti ja palveluista on tiedotettava nykyistä paremmin.
  • Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut turvataan ajoissa tarvitseville. Turussa kokeillaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä kehitettyä mallia, jossa mielenterveyspalveluiden piiriin pääsee heti ilman lähetettä.
  • Turussa jokaisen perhe- ja parisuhdeväkivallan uhrin on päästävä turvataloon tilanteen niin vaatiessa.
  • Kaupungin it-hankinnoissa irtaudutaan suuryritysten monopoleista. Turku siirtyy avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.
  • Sote-uudistuksessa on palattava alkuperäisten tavoitteiden äärelle: on tavoiteltava parempia palveluita, saumattomia palveluketjuja ja väestön terveyserojen kaventamista.